Polski Polski  |  English English
Baza Nurkowa Litoral - strona główna
40m. AktualnościNOWOŚĆ! Kursy motorowodne

Serdecznie zapraszam na podwyższenie swoich kwalifikacji motorowodnych.
Najbliższy kurs na patent sternika motorowodnego już w sobotę 26.02.2011r !!!


                                        Terminy kursów motorowodnych na rok 2011
                            sternik motorowodny                           starszy sternik motorowodny
Luty                     weekendowo 26.02-6.03                    stacjonarny 14.02-20.02
Marzec                stacjonarny 21.03-27.03                     weekendowo 5.03-20.03
Kwiecień             weekendowo 23.04-8.05                    stacjonarny 11.04-17.04
Maj                      dla pracowników AM 21.05-5.06         stacjonarny 9.05-14.05
Czerwiec            stacjonarny 1.06-10.06                        dla pracowników AM 11.06-26.06
Lipiec                  stacjonarny 11.07-16.07                      stacjonarny 4.07-10.07
Sierpień              stacjonarny 1.08-6.08                          stacjonarny 8.08-15.08
Wrzesień            stacjonarny 5.09-10.09                        stacjonarny 12.09-20.09
Październik                                                                      weekendowo 15.10-30.10


Sternik Motorowodny
WYMAGANIA:
1. Ukończone 12 lat,
2. Ukończone szkolenia na stopień Sternika Motorowodnego.
3. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

UPRAWNIENIA:

1. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60 KW po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60 KW po wodach morskich
w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.

Cena kursu z wydaniem dokumentów to 650 zł.
Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty w wysokości 530 zł.
Zgłaszając grupę składającą się z minimum 5 osób oferujemy zniżkę 5%.

Starszy Sternik Motorowodny
WYMAGANIA:
1. Ukończone 18 lat.
2. Odbycie co najmniej dwóch rejsów w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.
3. Ukończone szkolenie na stopień starszego sternika motorowodnego.
4. Zdanie egzaminu na stopień starszego sternika motorowodnego.

UPRAWNIENIA:
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenie jachtów motorowych o długości całkowitej do 12 metrów
po wodach Morza Bałtyckiego oraz innych mórz zamkniętych
oraz innych wodach morskich w strefie 20 mil morskich od brzegu.

Cena kursu z wydaniem dokumentów 950 zł.
Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty w wysokości 770 zł.
Zgłaszając grupę składającą się z minimum 5 osób oferujemy zniżkę 5%.


Oraz szkolenia na które umawiamy się indywidualnie:

Licencja na holowanie statków powietrznych
WYMAGANIA:
1. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
2. Odbycie kursu szkoleniowego i zdanie egzaminu.

UPRAWNIENIA:
Holowanie obiektów latających (spadochronów, lotni, paralotni, itp.).

Cena kursu z wydaniem dokumentów to 1000 zł.
Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty w wysokości 825 zł.
Zgłaszając grupę składającą się z minimum 5 osób oferujemy zniżkę 5%.

Licencja na holowanie narciarza wodnego
WYMAGANIA:

1. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
2. Odbycie kursu szkoleniowego i zdanie egzaminu.

UPRAWNIENIA:
Holowanie narciarza wodnego oraz innych nawodnych obiektów pływających.

Cena kursu z wydaniem dokumentów to 650 zł.
Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty w wysokości 480 zł.
Zgłaszając grupę składającą się z minimum 5 osób oferujemy zniżkę 5%.

Młodszy ratownik
WYMAGANIA:
1. Uczestnik ma mieć ukończony 12 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
1) ważną legitymację członka WOPR; (wyrabiana po zapisaniu się na kurs)
2) pisemną zgodę na udział w kursie
(w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny);
3) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu
(w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny).
3. Uczestnik ma mieć ukończone pływackie szkolenie podstawowe potwierdzone kartą pływacką lub specjalną kartę pływacką;.

Cena kursu z wydaniem dokumentów to 550 zł.
Zgłaszając grupę składającą się z minimum 5 osób oferujemy zniżkę 5%.

Ratownik WOPR
WYMAGANIA:
1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
1) ważną legitymację członka WOPR;
2) stopień MR WOPR i kartę identyfikacyjną;
3) specjalna kartę pływacką;
4) pisemną zgodę na udział w kursie
(w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).
3. Uczestnik ma posiadać potwierdzenie odbycia w sumie 120 godzin kształcenia zawodowego
ponad te dokumentowane do stopnia młodszego ratownika WOPR obejmującego co najmniej jeden patent
lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.

SPRAWDZIAN WSTĘPNY:
1. Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1\' 50" wyłącznie na piersiach.
2. Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.

Cena kursu z wydaniem dokumentów to 650 zł.
Zgłaszając grupę składającą się z minimum 5 osób oferujemy zniżkę 5%.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009-2010 Bałtycka Baza Nurkowa "Litoral"
projektowanie stron www, hosting - netwave.pl